1. Skup armunikaša i predstavljanje škole i orkestra Nika Polesa
Dragi sopci, armunikaši i si vi ki volite čut glas armuniki….. Pozivamo Vas subotu 28.05.2016. na Skup Armunikaša pul Permani, spred restorana “Stara Pošta”. Ovo leto je 1. put da se organizira skup armunikaša va našen kraje, a tu će se zajedin predstavit škola i orkestar Nika Polesa……
Sopca, muzikanta i dragega nan prijatelja z Slovenije ki jednu godinu na Staroj Pošte vadi staro i mlado sost trieštinku. Niko ima školu trieštinki na četiri mesta po Slovenije, a našal je vremena da jedanput na šetemanu pride i vadi staro i mlado na Staroj Pošte. On je samo jedan, a noveh muzikanti je se više i više, pa reče da je lagje njemu prit Permanon, nego da oni si hode va Sloveniju.
Va te dve leta ča je znami upoznal je čuda muzikanti va našen kraje, a razveselilo ga je kad je čul kako sopu i kakovo srce imaju za tu muziku. Kako bi ih i drugi judi čuli, započel je z popularnemi nominacijami na društvenoj mreže kade je va pet dan nominiral drugi armunikaši nakon svoje obradi pjesme ili refrena. I tako malo po malo, širila se je mreža nominacij, se više zagriženeh sopci ki su zgušton zasopli svoju obradu.
28.05. Subotu, pozivamo seh ki su bili nominirani da nan se pokažu i zasopu nan još jedanput. Moru sami, moru va pare, ko bend, neka in je po duše. Isto tako pozivamo i oni ki nisu aktivni na društveneh mrežah ,da nan pridu zasost z armunikun. Mi ćemo ih poslušat od pet zapolne do osan večer, koliko dura program. Kako bi bilo još veseleje zasost će nan i orkestar Nika Polesa, a da se armuniki malo ohlade i muzikanti počinu program će obogatiti i zakantat ženska klapa ” Rožice” i muška klapa “Skalin”.
Neće bit štufno, as celi program vode naši dragi voditelji Dean i Danijela ki će imet čuda te ga za povedet. A ni obed nemorate taj dan parićevat, aš će se va veloj padele kuhat gulaš od boškarina pod okon majstora kuhinje na Staroj Pošte, Miloša Deklevi. Osim gulaša peć će se meso na slatki krbun i odojki na ražnje. Ni lačni ni žejni nećete bit, srce će van bit velo kad cujete kako mlado i staro sope na armuniki,a do jutra ćete se zabavit uz Brkinski Trio i Trio Bajs.
Skup armunikasa na Staroj Pošte ima međunarodni značaj. Pa će ga i otpret načelnik Općine Matulji i načelnik Općine Hrpelje-Kozina, ki su ujedno i generalni sponzori ove manefestacije.
Osim domaćini ki su svoj trud uložili da ta manifestacija pride na jednu višu razinu, hvala dragen susedon na Staroj Pošte ki su nan od vele pomoći, hvala sen juden ki će nas podržat i prit popratiti celi program, a velo hvala i dragen sponzoron ki su pomogli va ostvarenju i još vavek su dobrodošli. Ča drugo reć nego vidimo se 28.05. na 1. Skupe armunikasa na Staroj Pošte.

Prijave za nastup na broj telefona:
Tina, mob:091/5988819
Dino, mob: 098/9557459
Niko, mob: 0038631778590
ili 28.5. na Staroj pošte!