Godišnji zbroj glasova za sezonu 2020./2021.

prema broju vaših glasova.

  • David Danijel feat. Ivo Robić – Vrijeme nježnosti 0% 0%
  • Davor Grgurić i Robert Funčić – Tvoja cesta 0% 0%
  • Filip&band – Od šanka do šanka 0% 0%
  • Kijo Jelovac – Ja san Istrijan 0% 0%
  • Marija Malnar Maki – Volimo naš Crni Lug 0% 0%
  • Martina Majerle i klapa Tić – Dajen ti besedu 0% 0%
  • Nenad Ban – Božja ruka 0% 0%
  • Sarah & The Romans feat. Nina Fakin – Nedeja je večer 0% 0%
  • Serđo Valić i Petar Banko – Bomba Baccalà 0% 0%
  • Vesna Nežić Ružić – Jubav za vajka 0% 0%

Godišnji zbroj glasova Top liste IKB Ča skalice