Ovoga utorka emisiju IKB Ča Skalica ugostio je Centar za kulturu Kostrena.
Svoju bogatu kulturnu baštinu i svoje udruge predstavili u nam o ovoj emisiji.
Voditelji Nina Dukić Srok i Neven Barac.