Drito z Rima, prihaja nan Francesco Squarcia; virtuoz na viole, muzičar ki je skoro celu svoju karijeru sopal va Nacionalnoj akademije Sv. Cecilije va Rime, ali i veli zaljubljenik va svoju Reku.