Ovu šetemanu va goste su nan prišli gosti s otoka Krka. Muška klapa Nono.