Ovu šetemanu u emisiju nan je došla Pusna kumpanij “Grad Grobnik”