Ovu šetemanu na 23.12.2014. u goste su nan prišli udruga Žejane i mali Žejančići