Kako čujen ovo leto marun ni baš dobro rodil, ča je jako dobro aš će bit jako drag, pa ga neću moć z mojun penzijun kupit, pa neću delat kolači, keh onputa neću pojist , pa mi neće duhtor reć „Gospa Ivanka, opet van je cukar skočil ! Ča ste to jila?“

Pasani put san van malo povedela o lavande, a sad ću van reć za ča je se dobar marun, al pak kesten. Magar to ni isto, valjda to znate?

  • Kesten ima jako malo masti i ula, a pun je ugljikohidrati, ča je dobro. Ima malo proteini, a nima kolesterola i glutena. Va sebe ima vitamina C, B1 ,  B2 ,  Kalija i  mineralneh soli
  • Kesten je prirodni antibiotik, a jedanputa san bila va prirodnoj franjevačkoj farmačije va Olimje i oni delaju prah od kestena ki se more stavit na ranu, opeklinu mesto  „Bivacina“
  • Dobar je za boli srca, a moru ga jist i diabetičari
  • More se rabit protiv kašlja, a reču da je dobar za krvne žili
  • krema od divega kestena je dobra za proširene veni
  • kesten jača bubregi i slezenu
  • ako imate problemi z želucon al dijareju, morate jist kesten
  • čaj od suhega veja maruna će van kalmat kašalj i dišne smetnji
  • skuhana kora od dreva će van spustit febru

A evo recept za se nas „malo stareje“ ki patimo od reumi:

 zamite pet pesti kestena i kuhajte va tri litri vodi dok pol vodi ne shlapi, procedit i z takovun vodun (ča tepleje to bolje) operite i namakajte zglobi kade van je reuma. To obično dura 10-15 minuti i trebalo bi ponovit saki dan dok bol ne pasa

 Baš san malo mislela, kad bi judi samo malo pogledali okol sebe i pitali ča su naši stari užali zet kot lek prpale bi se one vele fabriki od leki .