Gosti IKB Ča skalice koja je prikazana na programu Kanala Ri 17.05.2016. bili su Mateo Pilat, Alan Poropat, Bernard Udovičić a emisiju je vodio Nikola Peršić.