U utorak 06. listopada 2020. u studiu Kanala Ri bilo je iznimno veselo, kao i svaki put kada nam u emisiju dolazi istarska ekipa Serđe Valić i Pere Banko. Ovaj put predstvaili su nam 2 nova video uratka i mnoge novosti oje su do sada pripremili kao i neke koje su u pripremi. Također su nam dobro zagrijali telefonske linije a vidjeti ćete i zašto. No ovoga puta nisu došli sami
već se njima pridružio i Mario Višković iz New Yorka koji piše poeziju na labinjonskoj čakavici.
Voditelji emisije su Neven Barac i Nina Dukić Srok