Godišnji zbroj glasova za sezonu 2018./2019.

prema broju vaših glasova.

 • Cristina Lubiana – Sunce moje ukradeno 24,27% 24,27%
 • Mia Doričić i Žejančići – Sup Šije 9,79% 9,79%
 • Ana Lipovac – Sunčane balade 9,34% 9,34%
 • Serđo Valić i Lidija Percan – To je Istra 9,16% 9,16%
 • Klapa Skalin – Trag 8,89% 8,89%
 • Klapa Tić – Bez jubavi ni života 8,66% 8,66%
 • Giovanni Jakovac – Udisaj majske kiše 8,45% 8,45%
 • Martina Majerle – Na Trsatu 7,67% 7,67%
 • Voljen Grbac i Matej Prpić – Mama fala ti 7,12% 7,12%
 • Marijan Malnar – Maki – Prijatelji 4,48% 4,48%
 • Vivien Galletta – Jubav va tebe 1,05% 1,05%
 • Aledory – Zatancajmo za jubav 0,59% 0,59%
 • Nevia Rigutto – Tramonto fiuman 0,53% 0,53%

Godišnji zbroj glasova Top liste IKB Ča skalice