Godišnji zbroj glasova za sezonu 2018./2019.

prema broju vaših glasova.

 • Cristina Lubiana – Sunce moje ukradeno 20,23% 20,23%
 • Ana Lipovac – Sunčane balade 9,86% 9,86%
 • Mia Doričić i Žejančići – Sup Šije 9,22% 9,22%
 • Serđo Valić i Lidija Percan – To je Istra 8,78% 8,78%
 • Giovanni Jakovac – Udisaj majske kiše 8,07% 8,07%
 • Klapa Skalin – Trag 7,97% 7,97%
 • Klapa Tić – Bez jubavi ni života 7,77% 7,77%
 • Martina Majerle – Na Trsatu 7,48% 7,48%
 • Voljen Grbac i Matej Prpić – Mama fala ti 6,41% 6,41%
 • Marijan Malnar – Maki – Prijatelji 5,16% 5,16%
 • Aledory – Zatancajmo za jubav 4,23% 4,23%
 • Vivien Galletta – Jubav va tebe 2,68% 2,68%
 • Nevia Rigutto – Tramonto fiuman 2,14% 2,14%

Godišnji zbroj glasova Top liste IKB Ča skalice