Godišnji zbroj glasova za sezonu 2018./2019.

prema broju vaših glasova.

 • Cristina Lubiana – Sunce moje ukradeno 20,00% 20,00%
 • Ana Lipovac – Sunčane balade 9,84% 9,84%
 • Mia Doričić i Žejančići – Sup Šije 9,28% 9,28%
 • Serđo Valić i Lidija Percan – To je Istra 8,82% 8,82%
 • Klapa Skalin – Trag 7,89% 7,89%
 • Giovanni Jakovac – Udisaj majske kiše 7,88% 7,88%
 • Klapa Tić – Bez jubavi ni života 7,65% 7,65%
 • Martina Majerle – Na Trsatu 7,43% 7,43%
 • Voljen Grbac i Matej Prpić – Mama fala ti 6,35% 6,35%
 • Marijan Malnar – Maki – Prijatelji 5,25% 5,25%
 • Aledory – Zatancajmo za jubav 4,42% 4,42%
 • Vivien Galletta – Jubav va tebe 2,83% 2,83%
 • Nevia Rigutto – Tramonto fiuman 2,35% 2,35%

Godišnji zbroj glasova Top liste IKB Ča skalice