Godišnji zbroj glasova za sezonu 2018./2019.

prema broju vaših glasova.

 • Cristina Lubiana – Sunce moje ukradeno 22,99% 22,99%
 • Mia Doričić i Žejančići – Sup Šije 9,29% 9,29%
 • Ana Lipovac – Sunčane balade 9,13% 9,13%
 • Serđo Valić i Lidija Percan – To je Istra 8,65% 8,65%
 • Klapa Skalin – Trag 8,65% 8,65%
 • Klapa Tić – Bez jubavi ni života 8,42% 8,42%
 • Giovanni Jakovac – Udisaj majske kiše 8,13% 8,13%
 • Martina Majerle – Na Trsatu 7,41% 7,41%
 • Voljen Grbac i Matej Prpić – Mama fala ti 6,85% 6,85%
 • Marijan Malnar – Maki – Prijatelji 4,79% 4,79%
 • Aledory – Zatancajmo za jubav 2,37% 2,37%
 • Vivien Galletta – Jubav va tebe 1,82% 1,82%
 • Nevia Rigutto – Tramonto fiuman 1,49% 1,49%

Godišnji zbroj glasova Top liste IKB Ča skalice