Evo mane opet, ma znan da saki put rečen da ću bit žvelta, pa pasa vreme. Ča vi mislite da je mene lahko.  Znate vi samo koliko mene rabi da dotapan z jedne kamare va drugu? A još sest i neš napisat, za zmutit se kega dela!

Malo ću van danas povedet neš o šparogami. Si znate storit fritaju, al pak na salatu tako da tu neću puno fantazirat. Ma ću van reć zaš bi ih morali jist:
· dobre su za pročistit bubregi i rastvaraju kamenac, aš ima puno kalija i malo natrija, a dobre su i za regulirat krvni tlak (mokraća ima jak dih, niš strašnega tako mora bit)

ima va sebe provitamin A (dobro za vid)

vitamin C (za opću zaštitu)

vitamin E (Ženske moje! to van je jeftin ANTI AGE, kako bi rekli, da vavek budemo mlade, i za srčane probleme)

vitamin B (za kožu i vlasi)

folna kiselina (za mladost, za krv i hormoni, i za ženskice ke bi otele ostat noseće)

· cink za krvne žile, mozak i kožu

Ma sigurno je još tega ča se sad nemoren spametit, ma ono najvažneje je to da ih rete sami pobirat. Malo poć na zrak z prijatelji, al familijun, hodit, pobirat, pa sest na marendu i evo van celi dan izlet ki ne gušta jako niš i još ste korisno doma prnesli tu paličicu ka j` jako zdrava. I ja… još neš, stavite staru robu, kakove škornji, al stari gumarići i to je to. Ne rabi van se puhat po Korze va novoj robe ,al brzo teć kupit magar novi oćali za sunce, kako ono reču : Da bi bili u trendu! Ma te lepo prosin ?!

pincaA ja, i Uskrs nan je prišal pa ću van samo reć jedan tako-tako brzi i lahki recept za pincu. Sagdere danas morete nać recepti , a ovo je moja mala pomoć za domaćice kemi „patuljci“ saki dan ukradu baren 2-3 uri i same ne znaju kamo je vreme finilo. Morda ćete poć va butigu i kupit gotovu. Kako van je lagje. Ma znan ja kako je to danas, judi nimaju vremena, ki će to celi dan mesit, pa premesit kad ženska dela do četire pa teče po decu va vrtić, al školu, pa doma stavi robu prat, sušit, pregledaj zadaću, pomori učit, skuhaj neš za jutra. To je danaska za ponemet. I zato bin van tela povedet ča smo, neki dan, ja i moja prijatelica Meri povedale kako se j` nekad jilo:

Nedejni obed bi na stole moral bit na polne. Boji stolnjak, salveti (od robi ako j` bilo) kakova rožica va važe, žmuji, beštek i pijati. I onda bi pomalo si prihajali za stol, a do onda bi obed „počinul“. I to van je judi moji jako važno! Danaska si sedu za stol pohitaju va se još onako vrelo to neš ča j` na pijate i za 10 minuti se je gotovo. Mat pere okruti, deca se igraju na kompjuter, a muž gleda TV. To je Bog nas očuvaj!

Provajte tako si sest za stol, malo poćakulat i počekat da se taj obed jedan kapić ohladi. Jist pomalo, uživat va hrane. Ča god da ste stavili na pijat. Se će imet boji ukus ako ste se i nasmeli dok ste jili.

Pokle obeda hote malo prošetat, magar pol uri.

Ča god delali al jili ja van želin lepi blagdani, a evo i jedna stara:

„Ako je uličnica suha pogača je mokra. „ – to van znači da će za Uskrs padat daž ako je šetemanu prej bilo lepo vreme.